5 Days – Coast to Coast through the Wahiba Desert

A coast to coast adventure through the heart of the Hajar Mountains